Escrow - Wirtualny Portfel

"Escrow (z ang. bezpieczeństwo w rękach stron trzecich, depozyt) -  jest to system stworzony w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych XX wieku, stanowiący formę umowy - usługi bankowej polegającej na otwarciu i prowadzeniu rachunku powierniczego, który przeznaczony jest do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń pomiędzy konkretnymi, określonymi w umowie partnerami handlowymi."

Rachunek Escrow, oferowany przez NiezlaOferta.pl, wykorzystywany jest w związku z różnego rodzaju transakcjami handlowymi, znajduje zastosowanie głównie podczas transakcji odbywających się na odległość. Często wykorzystywany jest również w przypadku zakupu dóbr trudno zbywalnych, wytwarzanych na indywidualne zamówienie oraz zakupu udziałów lub akcji przedsiębiorstw. Jednym z zastosowań jest ochrona transakcji - poprzez rachunek Escrow bank może uwiarygodnić Wykonawcę Usługi wobec klientów, zagwarantować terminową zapłatę za wykonaną Usługę, a kupującego chronić przed ewentualną utratą gotówki w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie wywiąże się z Umowy.

Po zawarciu Umowy Klient przekazuje środki na Rachunek Powierniczy (Wirtualny Portfel) lub w przypadku transakcji rozłożonej w czasie, np. płatności za etapy wykonania Usługi, dokonuje wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Powiernik informuje sprzedawcę o zabezpieczeniu środków na rachunku, po czym ten wypełnia swoje zobowiązania.

Pieniądze są wypłacane sprzedawcy w transzach, zgodnie z postępem realizacji umowy lub jednorazowo po potwierdzeniu przez kupującego zgodności towaru z zamówieniem. Celem Escrow jest zwiększenie pewności obrotu pomiędzy kontrahentami, poprzez zagwarantowanie, że w przypadku spełnienia przez jednego z nich określonego świadczenia, otrzyma on umówioną zapłatę. W przeciwnym wypadku depozyt jest zwracany.

Korzyści z usługi
- Ochrona finansowa sprzedawcy i nabywcy,
- Maksymalny poziom bezpieczeństwa przy stosunkowo niewielkiej opłacie,
- Skuteczne płatności międzynarodowe,
- Zgodność z obowiązującymi praktykami handlowymi,
- Szybka realizacja transakcji,
- Prosta dokumentacja

Po więcej informacji na temat płatności Escrow zapraszamy Tutaj

NiezłaOferta.pl